Het NX-tableau van Post T Zutphen heeft drie station bediend: Zutphen, Dieren en Klarenbeek. Rond 1970 is het tableau gefaseerd in dienst genomen. Als eerste is Dieren in gebruik genomen, later Klarenbeek en kort daarna, op 3 mei 1970, Zutphen.

Het tableau bestaat uit 12 panelen, A t/m M. Daarop staat een schematisch overzicht van alle sporen, met daarop knoppen waarmee de seinen bediend kunnen worden. Daarnaast waren er andere knoppen en schakelaars aanwezig voor het bedienen van individuele wissels en en aantal controleschakelaars, bijvoorbeeld “Wissels Vrijmaken”.

NX Zutphen had twee relaishuizen in Zutphen. Daar zaten alle relais. Dieren en Klarenbeek hadden allebei een eigen relaishuis. Die laatste twee relaishuizen werden met CVL aangestuurd, zodat er naar elk relaishuis maar 2 kabels nodig waren voor commando’s en signalering. Vanuit alle relaishuizen gingen de honderden kabels naar wissels, seinen, sporen en andere baanelementen.

Net als iedere treindienstleidingspost had ook Zutphen een bedieningsvoorschrift (BVS). Daarin stonden alle bijzonderheden van het tableau beschreven. De versie uit 1986 is beschikbaar, maar door het kopiƫren slecht leesbaar. Een nieuwe versie, gebaseerd op het tableau zoals het in 2002 buiten dienst gegaan is, is hier te zien. Hij is nog niet af.

Het tableau is begin februari buiten dienst gegaan. Het heeft toen plaats gemaakt voor de VPT beveiliging van ProRail. Die wordt nog steeds gebruikt.